Navrhujeme a realizujeme spoľahlivo bezpečnostné riešenia

Bezpečnosť v bytovom dome

Predstavujeme kompletné profesionálne riešenia pre systémy detekcie požiaru, detekcie úniku horľavých – výbušných plynov a súvisiaci doplnkový sortiment pre viacpodlažné bytové domy.

Naša  ústredňa vyhodnocuje signály z  hlásičov a aktivuje poplachové výstupy.

 Signalizácia je:

 – lokálna siréna vrátane poplachovej SMS správy, prenášajúcej sa cez GSM modul –  na určené telefónne čísla obyvateľom. Vďaka záložnému zdroju je systém aktívny aj v prípade výpadku elektrického napätia.

Signalizácia slúži na včasné detekovanie nebezpečenstva a to už v jeho počiatočných fázach, kedy je aj najúčinnejšia. Pomáha tak chrániť život, zdravie a majetok osôb.

Nami dodávané systémy signalizácie poskytujú výnimočnú spoľahlivosť, citlivosť detekcie a jednoduchú obsluhu pre užívateľa.

S nami budete v bezpečí...

Presné určenie miesta nebezpečenstva

Variantné riešenia, prípadne riešenia na mieru

Poplachové SMS hlásenia ZADARMO

Záruka až 7 rokov,
záručný a pozáručný servis

Záložný zdroj v prípade výpadku energie

S naším systémom sa vyhnete možným hroziacim nebezpečenstvám

  • Certifikáciasystém je certifikovaný podľa európskej normy EN 50131-1 do stupňa zabezpečenia č. 2
  • Licenciaspolupráca je certifikovaná výrobcom na kvalifikovanú montáž s licenciou na poskytovanie Technickej služby od Krajského riaditeľstva policajného zboru, čo nás oprávňuje montovať zabezpečovacie systémy v súlade s legislatívou SR.
  • Poisťovňavyššie uvedené údaje sú podstatné pri jednaní s poisťovňou (poisťovne môžu poskytnúť pri riadnom zabezpečení zľavu z poistného taktiež napomáha k náhrade z poistného plnenia).

SMS správa

Jednou z najvýznamnejších funkcií systému je v prípade zvýšených detekčných hodnôt okamžité odoslanie SMS správy obyvateľom bytového domu , ktorých čísla sú uložené v databáze. Vďaka tejto funkcii, nech sa nachádzate kdekoľvek, môžete včasne zareagovať.

ZÍSKAŤ CENOVÚ PONUKU

Získajte cenovú ponuku ešte dnes.