Služby

Systém detekcie požiaru a detekcie úniku plynu je súčasťou projektu požiarnej ochrany budovy, ale môže byť vybudovaný aj na želanie obyvateľov objektu, pre zvýšenie bezpečnostného štandardu bytového domu, prípadne pre lepšie podmienky poistenia budovy.

Systém pozostáva z vyhodnocovacej ústredne, požiarnych a plynových aických hlásičov, akustickej a vizuálnej signalizácie, SMS správ, záložného zdroja, prístupového  modulu s LCD displejom a vstupno-výstupných periférií.

Vzdialený prístup

Riadiace centrum má neustálu kontrolu nad systémom a vykonáva bezpečnostné opatrenia pre spoľahlivé fungovanie.

Osobný prístup

Technici, ktorí inštalujú systém, sú skutočnými odborníkmi.

Technická podpora

Sme Vám stále k dispozícii pre Vašu aktívnu službu.

SYSTÉM EXPERT

Drôtový sieťový systém inštalovaný v spoločných priestoroch bytového domu

SYSTÉM EXPERT PRO

Hybridný systém inštalovaný v spoločných priestoroch bytového domu a priamo v bytoch.